Voedsel, leven, aarde: laat het groeien!

Binnenkort zijn we met 9 miljard mensen op aarde. Wist je dat bijna één miljard mensen, 1 op 8 dus, elke avond gaan slapen met een lege maag? En dat terwijl velen van hen zelf landbouwers zijn! Onze aarde produceert nochtans genoeg voedsel voor iedereen. Maar het is niet eerlijk verdeeld. Water en grond, die onmisbaar zijn om aan landbouw te doen, raken bovendien uitgeput.

Het voedselsysteem is verkeerd…

Volatiliteit van de voedselprijzen. Verloren oogsten en klimaatveranderingen. Oneerlijke handel en een gebrek aan ondersteuning voor kleinschalige producenten. Landroof. Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Al deze factoren dragen bij tot een voedselsysteem dat enkel voordeel biedt aan een handvol bedrijven en aan overheden. Het is een systeem dat leidt tot extremen: overvloed voor sommigen, armoede en honger voor de anderen.

Dit voedselsysteem benadeelt de meesten van ons:

  • zij die geconfronteerd worden met hoge voedselprijzen, terwijl de financiers op de grondstoffenmarkt spelen alsof het een casino is.
  • zij waarvan de oogsten vernietigd worden door overstromingen of droogte, terwijl industriële lobby’s de gevolgen van de klimaatverandering negeren en investeringen in schone en hernieuwbare energie niet steunen.
  • zij die van zijn land verdreven worden, omdat grote bedrijven deze opkopen aan absurd lage prijzen om er voedsel op te kweken.
  • zij die moeite hebben om zich een betere toekomst voor hun kinderen voor te stellen, omdat ze maar aan één ding kunnen denken: waar halen we de volgende maaltijd vandaan?

… en de politiek schiet tekort!

Een eerlijk en duurzaam voedselsysteem garanderen, veronderstelt een adequate politieke aanpak op internationaal niveau. Maar een dergelijke aanpak ontbreekt momenteel. De aandacht gaat eerder naar het model van agro-industrie, ten nadele van de ontwikkeling van kleinschalige en duurzame landbouw. Nochtans versterkt de agro-industrie de voedsel- en klimaatcrisis terwijl de kleinschalige duurzame landbouw hier net een oplossing voor kan bieden.

Het politieke beleid wordt bovendien ontwikkeld en uitgevoerd zonder toereikend overleg met de boerenorganisaties en het maatschappelijke middenveld. Het beleid erkent de belangrijke rol van vrouwen niet in de bewerkstelling van voedselzekerheid. Boeren spelen slechts een minimale rol in de markt, hoewel zij de huidige uitdagingen het beste kunnen aanpakken!

Enkele cijfers

  • De prijs van basisvoeding zoals maïs zal de komende 20 jaar meer dan verdubbelen. Meer dan de helft van deze stijging zal te wijten zijn aan klimaatveranderingen.  
  • De armste mensen -zij die tot 80% van hun inkomen moeten besteden aan voedsel- zullen het meest geraakt worden door prijsstijgingen. In februari 2011 schatte de Wereldbank dat 44 miljoen mensen gedurende de voorbije acht maanden in extreme armoede zijn beland. En dit als gevolg van deze prijsstijgingen van voedsel.  
  • 70% van de beslissingen over ons voedselsysteem wordt genomen door een uiterst kleine groep van actoren in de agro-industrie. Slechts 3 bedrijven – Archer Daniels Midland, Bunge en Cargill- controleren ongeveer 90% van de wereldwijde handel in graan.  
  • In meer dan de helft van de geïndustrialiseerde landen heeft minstens één persoon op twee last van overgewicht. Bovendien schat men dat 30% van het voedsel gewoon wordt weggegooid door consumenten, supermarkten en restaurants!  

Meer weten ?

Bezoek deze interessante sites: